REGULAMIN

                                                                 „BIEGÓW TERENOWYCH  - GOSTYNIN 2018”                                                                            
Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 –go MAJA

Organizatorzy – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie

                           -  Gostyniński Szkolny Związek Sportowy

Termin             -  27 kwiecień / piątek / godz. 16.00

Miejsce             - Stadion MOSiR ul. Sportowa 1 / start i meta na stadionie – tereny leśne /.

Cel                     - Uczczenie Święta Konstytucji 3-go maja.

                           - Popularyzacja, upowszechnianie biegów wśród dzieci, młodzieży

                              i osób dorosłych.

Uczestnictwo   - W zawodach mają prawo uczestniczyć uczniowie, dziewczęta i chłopcy

                             szkół podstawowych, II i III wygaszanych  klas gimnazjalnych, uczniowie                            szkół średnich oraz osoby dorosłe miasta i powiatu gostynińskiego.

Zgłoszenia      -  Zgłoszenia ilościowe w poszczególnych kategoriach szkoły dokonują

                              w terminie do dnia 25 kwietnia 2018 roku.

                              Telefonicznie – MOSiR – 235 3397,  GSZS - 663851644

                          - Zgłoszenia dzieci i młodzieży potwierdzone przez Dyrekcję Szkoły,

                             lekarza lub pielęgniarkę będą przyjmowane w dniu zawodów.

                             W przypadku dzieci szkół podstawowych wystarczy zaświadczenie/ kartka /

                             od rodziców wyrażające zgodę, brak przeciwwskazań do udziału w biegach

                            terenowych w dniu 27.04.2018 r.

                             Zgłoszenia osób dorosłych będą przyjmowane również w dniu zawodów.

Nagrody           - Statuetki za miejsca 1 – 3 w kategorii dzieci i młodzieży, oddzielnie dz. i chł.

              - Puchary za miejsca 1 – 3 w kategorii kobiet i mężczyzn

              - Medale za miejsca 1 – 3 w każdej kategorii wiekowej

                           - Dyplomy za miejsca 1 – 10 w każdej kategorii wiekowej

Finanse             - Koszty organizacyjne pokrywa MOSiR oraz GSZS

                           - Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt

Program minutowy

                           - godz. 16.00 – wydawanie kart biegowych

                           - godz. 16.30 – otwarcie zawodów

                           - godz. 16.45 – bieg dzieci / dziewczęta i chłopcy /rocznik 2007 i mł.

                                                    / bieg na dystansie 1 okrążenia – około 1000 m /

                           - godz. 17.00 – bieg dzieci / dziewczęta i chłopcy / rocznik 2005/2006

                                                    / bieg na dystansie 1 okrążenia – około 1000 m /

                           - godz. 17.15 – bieg młodzieży / dziewczęta i chłopcy / rocznik 2002/2004

                                                    / bieg na dystansie 2 okrążeń – około  2000 m /

                           - godz. 17.00 – bieg kobiet i mężczyzn – rocznik 2001 i starsi

                                                  - / bieg na dystansie 2 okrążeń – około 2000 m /

                          - godz. 17.30 – zamknięcie zawodów

Uwagi              - Wolno startować tylko w jednym biegu w swojej kategorii wiekowej.

                             Zawodnik młodszy nie może biegać w kategorii starszej.

             - wręczenie nagród przewidziane jest bezpośrednio po zakończonym

                            biegu danej kategorii

                          - w każdej kategorii dziewczęta biegną razem z chłopcami, miejsca i nagrody

                            przyznane zostaną oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

                          - podobnie rozegraną zostaną biegi młodzieży i dorosłych.

                          - organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione, skradzione podczas

                            zawodów.

                          - wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie sędzia główny zawodów.