REGULAMIN

 „BIEGÓW TERENOWYCH  - GOSTYNIN 2019”     
Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 –go MAJA
Organizatorzy – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie  -  Gostyniński Szkolny Związek Sportowy Termin  -  30 kwiecień / wtorek / godz. 16.00 Miejsce  - Stadion MOSiR ul. Sportowa 1 / start i meta na stadionie – tereny leśne /. Cel  - Uczczenie Święta Konstytucji 3-go maja.  - Popularyzacja, upowszechnianie biegów wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Uczestnictwo   - W zawodach mają prawo uczestniczyć uczniowie, dziewczęta i chłopcy    szkół podstawowych, II i III wygaszanych  klas gimnazjalnych, uczniowie szkół średnich                             oraz osoby dorosłe miasta i powiatu gostynińskiego. Zgłoszenia -  Zgłoszenia ilościowe w poszczególnych kategoriach szkoły dokonują     w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 roku.     Telefonicznie – MOSiR – 235 3397;   - GSZS     - 663851644  - Zgłoszenia dzieci i młodzieży potwierdzone przez Dyrekcję Szkoły,     lekarza lub pielęgniarkę będą przyjmowane w dniu zawodów.    W przypadku dzieci szkół podstawowych wystarczy zaświadczenie/ kartka /    od rodziców wyrażające zgodę, brak przeciwwskazań do udziału w biegach                            terenowych w dniu 30.04.2019 r.    Zgłoszenia osób dorosłych będą przyjmowane również w dniu zawodów. Nagrody  - Statuetki za miejsca 1-3  biegi dzieci i młodzieży Dz/Chł.                          - Puchary za miejsca 1-3  bieg K/M                - Medale za miejsca 1 – 3  - Dyplomy za miejsca 1 – 10 w każdej kategorii wiekowej Finanse  - Koszty organizacyjne pokrywa MOSiR oraz GSZS  - Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt Program minutowy Godz. 16.00 – weryfikacja zawodników/czek Godz. 16.30 -  bieg dzieci (dz./chł.)  rocznik 2008/młodsi na dystansie 600 m                                                                      ( bieżnia stadionu+teren leśny)- (1 okrążenie) Godz. 16.40 -  bieg dzieci (dz./chł.)   rocznik 2006/2007 na dystansie 800 m                                                                     ( bieżnia stadionu +teren leśny mała pętla)-  (1 okrążenie) Godz. 16.50 -  bieg młodzieży (dz./chł.) rocznik 2003/2005 na dystansie 1000 m                                                         ( bieżnia stadionu +teren leśny duża pętla)-  ( 1 okrążenie) Godz. 17.15  - bieg parami mama + dziecko przedszkolne rocznik 2012/młodsze                                                          na dystansie 200 m (1/2 bieżni stadionu)  Godz. 17.30 -  bieg kobiet i mężczyzn rocznik  2002/starsi  na dystansie                          2000 m K   ( bieżnia stadionu +teren leśny duża pętla – 2 okrążenia)                         3000 m M ( bieżnia stadionu +teren leśny – 3 okrążenia)             ok.Godz.18.00 – zamknięcie zawodów
Uwagi               - wolno startować tylko w jednym biegu w swojej kategorii wiekowej.    Zawodnik młodszy nie może biegać w kategorii starszej.                                                                            - wręczenie nagród przewidziane jest bezpośrednio po zakończonym biegu danej kategorii             - w każdej kategorii dziewczęta biegną razem z chłopcami, miejsca i nagrody   przyznane zostaną oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. - podobnie rozegraną zostaną biegi młodzieży i dorosłych. - organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione, skradzione podczas zawodów. - wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie sędzia główny zawodów.