REGULAMIN

 VI  MISTRZOSTW POWIATU W LEKKIEJ ATLETYCE KATEGORIA „MŁODZIEŻ”

      1.  Organizator; GSZS, MOSiR Gostynin

2      Cel ; popularyzacja lekkiej atletyki wśród młodzieży gimnazjalnej, stworzenie  możli-

wości sportowej rywalizacji w grupach rówieśniczych, przygotowanie do zawodów

rejonowych.

      3.   Termin zawodów ; 09 maja / czwartek / o godz. 9.00,  stadion MOSiR Gostynin

      4.   Zgłoszenia imienne w dniu zawodów

      5.   Nagrody; indywidualnie za miejsca 1-3 medale i dyplomy

                               sztafety – dyplomy za miejsca 1-3

                              zespołowo – za miejsca 1 puchary /przy 5 zespołach puchary za m-ca 1-2/

W zawodach uczestniczą uczniowie urodzeni w roku 2003/2005

Każda szkoła może zgłosić nie więcej jak 3 zawodników do danej konkurencji indywidualnej i po 1 sztafecie . Celem wyłonienia najlepszej szkoły / oddzielnie w relacji dziewcząt i chłopców/ wprowadza się punktację pomocniczą za każdą konkurencję wg klucza;     Im -11pkt. IIm – 9 pkt, IIIm – 8 pkt …. Xm  - 1pkt.

Punktacja sztafet; Im – 7pkt, IIm – 5pkt, III – 4pkt, IV –3pkt, V – 2pkt, VIm – 1 pkt

O kolejności szkół w zawodach decyduje większa ilość zdobytych punktów.

W przypadku tej samej ilości zdobytych pkt zwycięża szkoła, która uzyskała lepszy

wynik w sztafecie 4x100m.

Program zawodów; / na podstawie regulaminu MIMS/

- dziewczęta – bieg 100m, 400m, 800m, 4x100m, skok w dal, pchniecie kulą./3 kg/

- chłopcy      -  bieg 100m, 400m, 800 m, 4x100m,  skok w dal, pchnięcie kulą./5 kg/

Uwagi techniczne:

             - bieg na 100m rozegrany zostanie seriami na czas. 6 zawodników z najlepszymi

               czasami rozegra finał.

             - pozostałe biegi rozegrane zostaną seriami na czas.

             - w konkurencjach technicznych każdy zawodnik wykonuje 4 próby

             - zawodnik może startować tylko w jednej konkurencji i sztafecie.

             - zawody rozegrane zostaną zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami

 Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie sędzia główny zawodów.