KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

ZAWODÓW -„  CZWARTEK LEKKOATLETYCZNY” 2019”

Organizator:             

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie

Gostyniński Szkolny Związek Sportowy

Termin, miejsce:     

6 CZERWIEC 2019 R. GODZ. 14.00

Stadion MOSiR Gostynin

 Cel zawodów:          

Popularyzacja i  upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży

Stwarzanie dzieciom możliwości uczestnictwa  w sportowej rywalizacji w wybranych

konkurencjach lekkoatletycznych.

 Uczestnictwo:          

W zawodach mają prawo uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych miasta i powiatu gostynińskiego /rocznik 2006 i młodsi/

Każdy rocznik rywalizuje oddzielnie.  Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczniów.

Wolno startować tylko w jednej konkurencji.

Zgłoszenia:                                                                                                                    

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów.

Zapisy do konkurencji przy stolikach sędziowskich. 

Nagrody:                                                                                                                                     Indywidualnie: za m-ca 1-3 dyplomy

Za zajęcie I miejsca – upominek.

Zespołowe: Puchary za miejsca pierwsze oddzielnie za punktację dziewcząt i chłopców,

                     oddzielnie dla szkół miejskich i szkół gminnych. Punktacja za konkurencje

                    wspólna dla szkół miejskich i gminnych.

W przypadku zdobycia tej samej ilości punktów o kolejności szkół decyduje większa

liczba zajętych I miejsc.

Wręczenie nagród indywidualnych bezpośrednio po zakończonej konkurencji

Program :                 

Dziewczęta: 60m, 600m. skok w dal, rzut piłeczką 

Chłopcy;      60m, 1000m, skok w dal, rzut piłeczką

Punktacja:    

Im – 10pkt. II-9, III-8, IV-7 …..X-1pkt.                      

Uwagi:                       

Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie sędzia główny.                                     Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub skradzione podczas imprezy.